Historia I Origins
Zarząd I Board
Kontakt I Contact
Szkoły I Schools
OBECNY ZARZĄD MACIERZY
Przewodniczaca Marysia Nowak
V/Przewodniczaca Barbara Potaczala
Sekretarz Elzbieta Cesarski
Skarbnik
Czlonkowie Zarzadu Janka Chruszcz, Wiesia Glodek, Ania Depczyk, Malgosia Swiatek, Ania Kryj
Public Officer Elzbieta Cesarski
   
 
 
 
 
 
 


 

 
 


 


 

 

 
 
 
 
© Copyright 2004 Polish Educational Society in NSW Inc